Leidinggeven aan millennials: balanceren tussen vrijheid en kaders

Leidinggeven aan millennials. Wat hebben deze jonge medewerkers nodig? Millennials hebben een sterke drive om te slagen in hun carrière en stellen uitdagende eisen aan leidinggevenden en aan de bedrijfscultuur. Ze staan anders in het leven en het werk dan eerdere generaties met andere waarden, drijfveren en valkuilen. Ze zijn opgegroeid in een digitale en constant veranderende wereld en in staat vernieuwing te brengen in een organisatie. Ze hebben minder boodschap aan bestaande hiërarchische verhoudingen. Hun dynamiek vraagt een andere benadering vanuit leidinggevenden. Daarnaast zien we helaas ook een sterke toename aan stressklachten en burnouts onder millennials.

Dit vraagt van leidinggevenden kennis over deze generatie om ze goed te begeleiden in het werk. Wat zijn hun drijfveren? Hoe kun je ze motiveren? En hoe kun je deze jonge medewerkers vitaal houden, verbinden en behouden voor de organisatie. Want deze generatie wisselt makkelijk van werkgever.

Jongeren onder druk

Drijfveren, kwaliteiten en stressoren van millennials

Duurzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en een goede werk – privé balans zijn belangrijke drijfveren voor millennials. Ze zijn vertrouwd met digitale tools, sterk in technologische vaardigheden en creatief denken en hebben het vermogen snel te leren. De lat hoog leggen, permanent digitaal aan staan, beeldvorming op social media, FOMO e.d. kunnen stress veroorzaken. Daarnaast gedijen ze niet goed bij onduidelijke verwachtingen, gebrek aan erkenning en het gevoel te weinig invloed te hebben.

Fieke, een jonge enthousiaste beleidsmedewerkster bij een woningcorporatie vertelt‘Ik ben nu een halfjaar hier in dienst met de opdracht de organisatie te verduurzamen. Ik ben blij met de  flexibele werktijden. Ik werk vaak ’s avonds waardoor ik  overdag kan sporten. Ik heb mezelf doelen gesteld en die wil ik ook halen. Maar bij al mijn voorstellen en plannen loop ik tegen protocollen en voorschriften aan en dat is heel frustrerend. Als dat zo blijft ben ik over een halfjaar weer weg. Ik wil ergens werken waar ik echt iets kan betekenen.’

Bij al mijn voorstellen en plannen loop ik tegen protocollen en voorschriften aan en dat is heel frustrerend!

Fieke een millennial

Joris, een jonge manager bij een groothandel vertelt: ‘Ik heb een leuke baan en werk bij een mooi bedrijf. In drukke periodes verwachten mijn manager en collega’s dat ik overwerk. Dat doen zij immers ook. Maar ik heb een kind en wil tijd voor sporten en andere hobby’s. Het lijkt wel of anderen leven om te werken maar ik werk om te leven.’

Effectief leidinggeven aan millennials

Een coachende benadering, waarbij je gezamenlijk doelen bepaalt en waarbij je als leidinggevende groei faciliteert, werkt het meest effectief bij deze jonge medewerkers. Zorg voor een duidelijke missie en waarden en communiceer deze.

Leidinggeven aan millennials

Millennials hebben behoefte aan heldere kaders met daarbinnen voldoende ruimte voor autonomie en creativiteit. Ze krijgen graag de kans zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Het helpt wanneer je als leidinggevende expliciet waardering toont voor hetgeen ze bijdragen, oprecht bent in je feedback en een goede werk-privébalans faciliteert.

Wat kun je als organisatie doen om ervoor te zorgen dat millennials veerkracht, werkplezier en betrokkenheid behouden?

Als organisatie bevorder je veerkracht en werkplezier door flexibele mogelijkheden voor hybride werken aan te bieden, kansen voor ontwikkeling te bieden en een positief werkklimaat te creëren. Ze worden graag betrokken in besluitvorming. Een gezond en prettig werkklimaat, healthy food in de kantine en verschillende sportfaciliteiten maakt je een aantrekkelijke werkgever voor deze doelgroep. Een open communicatie cultuur draagt bij aan het gevoel van betrokkenheid. Millenials werken graag binnen een inclusieve omgeving waar diversiteit wordt gewaardeerd en duurzaamheid als waarde wordt uitgedragen. Het bieden van een buddy of mentor in het kader van onboarden zorgt ervoor dat millennials zich gesteund voelen en hun kwetsbaarheid en onervarenheid kunnen omzetten in kracht.

Hoe geef je constructief feedback aan millennials, zodanig dat je boodschap impact heeft?

Bij het geven van feedback aan millennials is het belangrijk om heel specifiek te zijn, waarbij je je richt op concreet gedrag en prestaties. Wees helder in verwachtingen en benadruk positieve aspecten naast verbeterpunten. Help millennials bij het ontwikkelen van een congruent zelfbeeld.  Zorg voor een open dialoog en luister oprecht naar hun perspectief. Een positieve groei- en leercultuur vormt de basis waarbinnen millennials kunnen floreren en hun potentieel optimaal kunnen benutten. En last but not least maak signalen van stress en disbalans bespreekbaar en onderzoek samen wat nodig is voor behoud van veerkracht.

Meer weten?

Op 28 november (14.30-18.30u) verzorgt BPB als HR business partner van Rumbold samen met het Koning Willem 1 College in ‘s-Hertogenbosch een interactieve sessie over leidinggeven aan millennials. Meld je direct aan.

Published on november 17, 2023