Over ons

Over Burnout Preventie & Begeleiding (BPB)

Wij zijn een multidisciplinair samenwerkingsverband van ervaren professionals die werknemers coachen en begeleiden naar
meer veerkracht en bij herstel van stressklachten en burn-out.

Wij onderscheiden ons in de markt omdat we vanuit verschillende
disciplines onze kennis en kunde samenbrengen en nauw samenwerken:

Wij zijn er voor de werknemer én ontzorgen de werkgever

Herstel waarmaken!

Veerkrachtig leven en werken. BPB belooft welzijn op de werkvloer, door het versterken van veerkracht. Dat is waar wij voor staan. Wij dragen bij aan duurzame inzetbaarheid in elke levensfase.

Met onze mentale én fysieke aanpak zorgen wij voor duurzaam herstel van stress- en burn-outklachten. We doen dit met een betrokken multidisciplinair team van professionals.

We bieden individuele trajecten voor medewerkers op maat om duurzaam te herstellen van stressklachten en bieden trainingen, voor duurzame inzetbaarheid en veerkracht.

Wij zijn er voor de werkgever en de werknemer. Wij werken samen met de werkgever aan preventie en delen onze kennis om vroegtijdig stress te signaleren.

Maatschappelijke betrokkenheid


Wij vinden het belangrijk iets terug te geven. Wij verzorgen daarom jaarlijks enkele gratis workshops/webinars voor studenten over veerkracht en stress.
Uit onderzoek van TNO blijkt immers dat (werkende) jongeren steeds meer beginnende mentale klachten door stress ervaren. Wij willen graag onze bijdrage leveren om jonge mensen vroegtijdig te leren hoe ze veerkrachtig kunnen leven en werken.

Onze visie op de aanpak van stressklachten

Stressklachten en burn-out hebben een fysieke en mentale component. Aan de hand van ons Werkenergiemodel maken we een programma op maat naar duurzaam herstel.

Wij werken volgens de CSR®-methode (Chronische Stress Reversal) voor duurzaam herstel:

Fase 1: stoppen met roofbouw en bevorderen van het herstelvermogen;
Fase 2: opbouw vitaliteit en verbetering zelfmanagement;
Fase 3: verdere opbouw conditie en (sociale) re-integratie (Spoor 1).

Waarom BPB?

  • Duurzaam herstel van stressklachten met een mentale én fysieke aanpak;
  • Afstemming met werkgever en bedrijfsarts;
  • Één aanspreekpunt voor de werkgever;
  • Snellere re-integratie: We hebben geen wachttijden, waardoor iemand gemiddeld 8 weken eerder terugkeert op het werk.

De kosten

Na de intake maken wij in overleg met de medewerker een plan van aanpak en een offerte voor de werkgever. Het traject dat wij aanbieden is niet-verzekerde zorg. Na goedkeuring door de werkgever wordt het traject onmiddellijk gestart.

Sommige werkgevers hebben overeenkomsten met zorgverzekeraars die onze diensten vergoeden. Bedrijven die zijn aangesloten bij Menzis kunnen hun vitaliteitsbudget besteden bij BPB.