Millennials op de werkvloer.

Millennials, ook wel bekend als de generatie Y, vormen een substantieel deel van de beroepsbevolking. Ze worden, net als elke generatie, geconfronteerd met uitdagingen in het werk. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 45% van de medewerkers tussen de 18 en 35 jaar last heeft van werkstress. Dit is zorgwekkend, want het leidt tot verminderde productiviteit, uitstroom en uitval van waardevolle jonge medewerkers.

Stressklachten bij Millennials komen veelal door:

  • prestatiedruk en hoge verwachtingen van zichzelf en hun omgeving;
  • de verleidingen van de digitale leefwereld;
  • onzekerheid over hun (financiële) toekomst;
  • moeite met de balans tussen werk en privé.

Ik begeleid Dave, een jonge man van 30 die uitgevallen is door stressklachten. In het traject werken we met de Werkenergieanalyse. De Werkenergieanalyse® is een gevalideerde online vragenlijst die inzicht geeft in energie- en stressbronnen van de medewerker op zowel organisatie als functietaakniveau. Het maakt de werkenergiebalans van een werkweek inzichtelijk.
De Werkenergieanalyse van Dave laat zien dat hij weinig energie meer ervaart in het werk. Hij is na zijn studie van de ene baan en promotie in de andere gerold. Net als zijn studiegenoten. Hij vraagt zich af of dit het nu is. We verkennen zijn persoonlijke waarden omdat die richting kunnen geven in wat hem motiveert en belangrijk voor hem is.

Werkenergiebalans van millennials.

Persoonlijke waarden

Millennials streven naar werk dat overeenkomt met hun persoonlijke overtuigingen en waarden en maatschappelijke impact heeft. Ze willen graag betekenisvol werk doen waarbij ze zich kunnen identificeren met de missie en waarden van het bedrijf.

Het ontbreken van een zinvolle betrokkenheid kan leiden tot ontevredenheid en stress. Het vinden van betekenisvol werk begint met zelfreflectie. Wat is belangrijk, wat zijn de persoonlijke waarden die iemand motiveren, voldoening geven en zingeving bieden?

Psychologische basisbehoeften

Volgens Deci en Ryan twee psychologen die de zelfdeterminatietheorie hebben ontwikkeld, hebben mensen universele psychologische basisbehoeften die ze willen vervullen om optimaal te functioneren en welzijn te ervaren. Deze basisbehoeften zijn:

  1. Autonomie: de behoefte om keuzevrijheid te hebben en zichzelf te kunnen sturen. Mensen willen het gevoel hebben dat ze controle hebben over hun eigen leven en dat hun acties voortkomen uit hun eigen drijfveren en waarden.
  2. Competentie: de behoefte om zich bekwaam te voelen en effectief te zijn in het omgaan met de uitdagingen die ze tegenkomen. Mensen willen zichzelf uitdagen, groeien en vaardigheden ontwikkelen die belangrijk voor hen zijn.
  3. Verbondenheid: de behoefte om zich verbonden te voelen met anderen en een gevoel van saamhorigheid te ervaren. Mensen willen zich geliefd, geaccepteerd en ondersteund voelen door anderen.

Veerkracht, motivatie en energie nemen toe als de psychologische basisbehoeften zijn vervuld.

Autonomie, verbinding en competentie zijn universele psychologische basisbehoeften.


Zoals veel andere millennials vindt Dave het lastig om zijn waarden te bedenken. Met behulp van waarden-kaarten verkennen we wat hij belangrijk vindt. Waarden als autonomie, verbinden, passie en ondernemend blijken voor hem essentieel.

Waardenkaarten van millennials.

Een goede match tussen persoonlijke waarden en de waarden van een organisatie leidt tot een grotere tevredenheid en minder stress op het werk. Daar waar de millennial op zoek is naar betekenisvol werk kan de werkgever hierin ondersteunen door te laten zien hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel en hoe ze hiermee een verschil kunnen maken in de wereld. De millennial wil zich graag inzetten voor een hoger doel. Wanneer niet of onvoldoende aan hun behoeften wordt voldaan, kunnen millennials snel afhaken. Ze wisselen sneller en gemakkelijker van werkgever dan professionals uit eerdere generaties.

Dave realiseert zich dat het belangrijk voor hem is om in het werk steeds weer nieuwe projecten te vinden waar hij zijn behoefte aan ondernemen en passie in kwijt kan. Hij wil meer de regie pakken in zijn werk om zijn persoonlijke waarden te integreren. In het driegesprek met zijn leidinggevende blijkt dat deze hem graag wil ondersteunen en faciliteren hierin. Dave is een waardevolle kracht voor de organisatie.

Het belang van waarden gaat verder dan alleen het verminderen van stress. Waarden fungeren als een innerlijk kompas dat de richting en het doel van ons leven toont. Wanneer we in lijn handelen met onze waarden, voelen we een diepere betrokkenheid en tevredenheid in ons werk. Het helpt millennials zoals Dave bij het stellen van doelen in hun carrière.

Innerlijke kompas van millennials.

Ook andere elementen zoals mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, flexibiliteit met betrekking tot werktijden en werkplek en een ondersteunende werkomgeving zijn elementen die voor Millennials bijdragen tot betekenisvol werk. Wil je meer weten over de uitdagingen en behoeften van Millennials en hoe je deze medewerkers kunt blijven boeien?

Op 4 juli (16.00-17.00u) organiseren we een gratis webinar voor HR en leidinggevenden ‘Millennial@work’. In dit webinar delen wij onze ervaringen met en kennis over de behoeften en uitdagingen van millennials. Je krijgt inzichten en adviezen die je direct kunt toepassen bij jou op de werkvloer.

Chantal Bartels
stress- en teamcoach | partner BPB

Wil je de millennials in jouw organisatie ondersteunen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling? Kijk dan ook eens naar onze training ‘Millennial@work – fit for future‘.

Published on mei 25, 2023