Hoeveel werkplezier hebben jouw medewerkers?

Als werkgever heb je belang bij goed functionerende werknemers die lekker in hun vel zitten. Mensen die de kar trekken en hun talenten volop inzetten om jouw bedrijf te laten groeien. Om bevlogenheid en werkplezier te vergroten en verzuim te voorkomen wil je graag weten wat er speelt bij jouw medewerkers.

Om dit proces te faciliteren is door Jacqueline Scherpenzeel in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Werkenergieanalyse® ontwikkeld.

De Werkenergieanalyse® is een gevalideerde vragenlijst, die online wordt ingevuld. Het gegenereerde rapport is een visuele weergave van energie- en stressbronnen op zowel organisatie als functietaakniveau. Ook wordt de werkenergiebalans van een gemiddelde werkweek berekend en visueel gemaakt. Dit rapport wordt met een onafhankelijke gecertificeerde coach besproken.

Tijdens dit gesprek wordt door de coach en werknemer een praktisch ontwikkelplan gemaakt. Vooral de concreetheid van de mogelijke acties en verbeteringen op zowel medewerkers- als organisatieniveau, spreekt werknemers en werkgevers aan.  De analyse biedt duidelijke aanknopingspunten welke acties nodig zijn in het kader van talentontwikkeling, verlaging van stress en het optimaliseren van de werkenergiebalans. Op deze manier werken werknemer en werkgever pro-actief aan het voorkomen van stress en verzuim en daarmee aan een hogere bevlogenheid en meer werkplezier.

Bevlogen mensen voelen zich betrokken bij hun werk, ze zijn er enthousiast over. Het kan ze iets schelen wat er gebeurt. Ze vinden het werk dat ze doen zinvol en zijn er trots op.

Bij BPB zetten we de Werkenergieanalyse in bij alle individuele maatwerktrajecten, zowel bij verzuim als bij preventieve trajecten om verzuim te voorkomen. De analyse helpt om inzicht te krijgen in de werksituatie, de energiegevers- en nemers en biedt aanknopingspunten voor een gesprek met de leidinggevende en HR. Om enkele voorbeelden te geven van inzichten die opgedaan worden door het maken van de analyse:

  • Een leidinggevende in een technische organisatie die geen energie krijgt van managen. Hij wil graag meer met de techniek bezig zijn in plaats van een rol als leidinggevende, daar ligt zijn hart.
  • Een juridisch medewerker met burnout die haar werk inhoudelijk nog uitdagend vindt en veel voldoening uit haar functie haalt, maar waar de onveilige werksituatie door pestgedrag van collega’s de grootste stressor is en haar werkplezier volledig heeft ontnomen.
  • De medewerker bij een onderwijsorganisatie die door ziekte van collega’s steeds meer taken heeft gekregen die niet bij haar functie horen waardoor ze aanzienlijk meer uren aan haar werk besteedt dan haar 0,8 fte.

Uit de Werkenergieanalsye krijg je informatie of de functie waar je in zit bij je past. Ook kan je meten hoe de energiebalans zich gedurende het traject heeft ontwikkeld.

De Werkenergieanalyse kan ook worden ingezet bij teams. Het geeft veel inzichten waar het werkplezier zit en waar de werkdruk. Aan welke knoppen kan je draaien als organisatie om werkplezier te vergroten en werkdruk te verlagen?

Op 13 april (16.00-17.00u) organiseren we een gratis webinar over deze tool voor HR en leidinggevenden. Tijdens het webinar geven we informatie met betrekking tot vraagstukken waarvoor de werkenergieanalyse geschikt is. Tevens laten we zien aan de hand van een voorbeeldrapport hoe de verschillende onderdelen in het rapport worden weergegeven en wat de inzet van deze tool jouw als organisatie oplevert.

Published on februari 27, 2023