Overgang of burnout?

Overgangsklachten en burnout liggen dicht bij elkaar. Lichamelijke en emotionele symptomen kunnen op elkaar lijken. Oorzaken en behandeling van een burnout is echter anders dan ondersteuning in de overgang. Een goede begeleiding vraagt dus specialistische kennis. Een kort overzicht.

Overgang of burnout? De verschillen tussen de lichamelijke en emotionele symptomen. De oorzaken. Leeftijd en geslacht. En de behandeling.

Overeenkomsten tussen overgangsklachten en burnout


Lichamelijke symptomen
Zowel burnout als overgangsklachten gaan gepaard met lichamelijke klachten. Slecht slapen, vermoeidheid, een gebrekkige concentratie, wisselende stemmingen, een kort lontje, nachtzweten, kunnen op elkaar lijken en zijn allemaal symptomen die kunnen voorkomen bij zowel een burnout als bij de overgang.

Emotionele symptomen
Beide aandoeningen kunnen leiden tot emotionele symptomen zoals prikkelbaarheid, angstige gevoelens en depressieve klachten.

Verschillen tussen overgangsklachten en burnout

De oorzaken
Burnout is een reactie op chronische stress op het werk of in het dagelijks leven. Chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot een verstoring in de fysiologie. Dit ontstaat meestal door een combinatie van factoren: stressbronnen op het werk en privé, leefstijl, je persoonlijkheid, veerkracht en ervaringen in het leven bepalen het risico op een burnout.

Overgangsklachten worden veroorzaakt door de hormonale veranderingen die optreden bij vrouwen in de overgang. Iedere vrouw komt in de overgang. De mate en ernst van de klachten die met de overgang gepaard gaan wisselen per vrouw.

Leeftijd en geslacht
Burnout kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden en geslachten.

Overgangsklachten zijn specifiek voor vrouwen en treden meestal op tussen de leeftijd van 45 en 55 jaar wanneer de menstruatiecyclus stopt.

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burnoutklachten) komt gemiddeld meer voor bij werknemers in de overgang dan bij 40- tot 60-jarige vrouwen die niet in de overgang zijn (27 tegenover 20 procent). 

Symptoomprofiel
Bij burnout zijn de symptomen voornamelijk gerelateerd aan stress en overbelasting, zoals extreme vermoeidheid, verminderde concentratie en desinteresse in werk. Bij overgangsklachten zijn de symptomen meestal gerelateerd aan hormonale schommelingen, zoals opvliegers, nachtelijk zweten en vaginale droogheid. Deze symptomen verschillen per vrouw, je hoeft dus geen opvliegers te krijgen in de overgang. Dat maakt dat de overgang en een burnout in sommige gevallen zoveel op elkaar kunnen lijken.

Stress kan de symptomen van de overgang verergeren. Wanneer iemand al gestrest is, kunnen de hormonale veranderingen in het lichaam tijdens de overgang harder aankomen. Stress kan opvliegers erger maken, of ervoor zorgen dat iemand nog meer last heeft van slechte nachtrust stemmingswisselingen.

Chronische stress verergert overgangsklachten.

Behandeling
De behandeling van burnout vraagt een multidisciplinaire aanpak en is eerst gericht op fysiologisch herstel om de nadelige gevolgen van de langdurige overbelasting te keren. Het lijf moet weer leren dat na inspanning, herstel komt.

Aandacht voor leef- en werkstijl, voeding, beweging en ontspanning zijn noodzakelijk om duurzaam te herstellen.

Bewustwording van energiegevers- en nemers en stressbronnen is essentieel om langdurige stressklachten te voorkomen. Vervolgens is het belangrijk om de dieperliggende oorzaken van burnout aan te pakken om duurzaam te herstellen.

Behandeling van de overgang of burnout door middel van multidisciplinaire aanpak.

Bij overgangsklachten bieden wij ondersteuning gericht op behoud of herstel van belastbaarheid. Met aandacht voor regulering van stress en hormonaal herstel, eventueel met medicatie.

Published on oktober 12, 2023