Hoe jouw hechtingsstijl samenwerking op de werkvloer beïnvloedt!

Samenwerking is op de werkvloer essentieel om als team te floreren. Jouw hechtingsstijl kan invloed hebben op hoe je samenwerkt met anderen. Hechtingsstijlen ontwikkelen we in onze vroege kindertijd en hebben invloed op onze relaties, ook op de werkvloer.

Deze blog geeft je meer inzicht in de verschillende hechtingsstijlen met voorbeelden hoe ze de samenwerking op de werkvloer kunnen beïnvloeden. Ook verkennen we op welke manier de hechtingsstijl van een leidinggevende van invloed kan zijn op de communicatie en samenwerking met zijn team. We geven tips wat je kunt doen om vanuit jouw persoonlijke hechtingsstijl de samenwerking met collega’s te verbeteren.

De volgende hechtingsstijlen kunnen worden onderscheiden afhankelijk van het zelfbeeld en het beeld van de ander.

 • Veilige hechtingsstijl;
 • Angstige hechtingsstijl;
 • Vermijdende hechtingsstijl;
 • Gedesorganiseerde hechtingsstijl.

Hechtingsstijlen

Veilige hechtingsstijl
Mensen met een veilige hechtingsstijl hebben vertrouwen in zichzelf en anderen. Ze zijn comfortabel met intimiteit en kunnen gemakkelijk relaties aangaan. Op de werkvloer zijn ze vaak in staat om effectief samen te werken, open te communiceren en conflicten op te lossen. Ze hebben een positieve invloed op het team en dragen bij aan een harmonieuze werkomgeving.

Stel je voor dat er een nieuwe collega in het team komt. Als je een veilige hechtingsstijl hebt, ben je waarschijnlijk open en verwelkomend. Je zult snel een band opbouwen met de nieuwe collega en de samenwerking soepel laten verlopen.

Angstige hechtingsstijl
Mensen met een angstige hechtingsstijl hebben vaak een diepe behoefte aan intimiteit, maar maken zich tegelijkertijd zorgen over afwijzing of verlating. Op de werkvloer kunnen ze moeite hebben met vertrouwen en kunnen ze soms overdreven gehecht raken aan collega’s. Ze kunnen gevoelig zijn voor kritiek en zich snel bedreigd of afgewezen voelen. Dit kan leiden tot conflicten en spanningen binnen het team.

Stel je voor dat je als angstig gehechte collega een e-mail ontvangt met wat kritische feedback op je werk. Je kunt je overweldigd voelen door de negatieve feedback en meteen denken dat je incompetent of niet goed genoeg bent. Dit kan leiden tot stress en verminderde samenwerking doordat je je terugtrekt in de communicatie met de afzender van de e-mail.

Vermijdende hechtingsstijl

Mensen met een vermijdende hechtingsstijl hebben de neiging om onafhankelijk te zijn en emotionele nabijheid te vermijden. Ze houden graag afstand en hebben moeite met het opbouwen van hechte relaties. Op de werkvloer kunnen ze terughoudend zijn om samen te werken of om hulp te vragen. Ze kunnen ook moeite hebben met het tonen van kwetsbaarheid, wat kan leiden tot een gebrek aan effectieve communicatie en het gevoel van afstandelijkheid bij de ander.

Stel je voor dat er een teambuildingactiviteit wordt georganiseerd waarbij samenwerking en openheid centraal staan.

Als je een vermijdende hechtingsstijl hebt, voel je je waarschijnlijk ongemakkelijk en zou je de activiteit liever vermijden of zet je jezelf buiten de groep door dominant gedrag of steeds grappen te maken. Dit kan leiden tot een verminderde betrokkenheid bij het team.

Gedesorganiseerde hechtingsstijl

Mensen met een gedesorganiseerde hechtingsstijl ervaren vaak een mix van verlangen naar nabijheid en angst voor afwijzing. Ze kunnen behoefte hebben aan bevestiging en geruststelling van anderen. Op de werkvloer kunnen ze overgevoelig zijn voor veranderingen in de dynamiek van het team en kunnen ze zich snel afgewezen voelen. Dit kan leiden tot spanningen, onduidelijke communicatie en inconsistent gedrag binnen het team.

Stel je voor dat er een nieuwe leidinggevende wordt aangesteld in het team. Als je een gedesorganiseerde hechtingsstijl hebt, kun je je snel bedreigd voelen door de verandering en onzekerheid ervaren over je rol en positie. Dit kan leiden tot conflicten en een verminderde samenwerking met de nieuwe leidinggevende en andere teamleden.

Het effect van de hechtingsstijl van de leidinggevende

Wat is het effect van de hechtingsstijl van de leidinggevende in de samenwerking met zijn team? Hechtingsstijlen zijn niet statisch en mensen vertonen vaak verschillende stijlen, afhankelijk van de situatie en de relatie met hun medewerkers.

 • Veilige hechtingstijl: Leidinggevenden met een veilige hechtingsstijl zijn over het algemeen in staat om een veilige en ondersteunende werkomgeving te creëren voor hun medewerkers. Ze zijn open en toegankelijk voor feedback en in staat om constructief te reageren op de behoeften en zorgen van hun medewerkers.
 • Angstige hechtingsstijl: Leidinggevenden met een angstige hechtingsstijl hebben de neiging om snel bezorgd te zijn over de relatie met hun medewerkers. Dit kan leiden tot overmatig controlerend gedrag en een gebrek aan vertrouwen in de capaciteiten van hun medewerkers. Dit kan gevoelens van onveiligheid en stress bij medewerkers geven.
 • Vermijdende hechtingsstijl: Leidinggevenden met een vermijdende hechtingsstijl hebben de neiging om afstandelijk en onbereikbaar te zijn voor hun medewerkers. Ze hebben moeite met het uiten van emoties en het tonen van empathie, de ratio prevaleert veelal, waardoor medewerkers zich niet gesteund of begrepen voelen.
 • Gedesorganiseerde hechtingsstijl: Leidinggevenden met deze hechtingsstijl hebben vaak moeite om grenzen te stellen en consequent te zijn in hun gedrag. Dit kan leiden tot verwarring en onzekerheid bij medewerkers, omdat ze niet weten wat ze kunnen verwachten van hun leidinggevende.

Je hechtingsstijl bepaalt hoe je ‘geprogrammeerd’ bent. Hoe je de wereld ervaart. Hoe je anderen ervaart en hoe je jezelf ziet.

Hoe helpt kennis over jouw hechtingsstijl – en die van jouw collega’s – op de werkvloer?

Onze hechtingsstijl kan een belangrijke rol spelen in de manier waarop we samenwerken op de werkvloer. Door bewust te zijn van elkaars hechtingsstijlen kunnen teamleden begrip tonen voor elkaars behoeften, gevoeligheden en reacties. Dit kan de samenwerking bevorderen, de teamcohesie versterken en de productiviteit verhogen.

Leidinggevenden kan kennis hierover ondersteunen bij het begeleiden van hun medewerkers en het creëren van een verbindende werkomgeving. Door rekening te houden met de hechtingsbehoeften van medewerkers kunnen leidinggevenden beter inspelen op individuele motivaties, feedback geven op een constructieve manier en een positieve werkcultuur bevorderen.

Met een leidinggevende van een financieel team hebben we de hechtingsstijlen van haar medewerkers in kaart gebracht. Dit gaf haar veel inzicht en ook meer begrip in het gedrag van haar medewerkers.

 • Tim: de medewerker die veel aandacht vraagt en steeds weer bevestiging vraagt;
 • Angela: de medewerkster die zich snel aangevallen voelt bij feedback;
 • Karin: de medewerker die graag samen werkt en een verbinder is;
 • Daan: de harde werker die liever alleen werkt en veel verantwoordelijkheid naar zich toe trekt.

En ze realiseerde zich dat ze zelf een vermijdende hechtingsstijl heeft, waardoor het haar dus meer moeite en energie kost om oprechte aandacht en vertrouwen te geven aan haar medewerkers met een meer angstige hechtingsstijl.

Stressmanagement en welzijn

Medewerkers worden in de huidige tijd geconfronteerd met verschillende uitdagingen op het werk, zoals hoge werkdruk, snelle veranderingen en het vinden van een goede werk-privébalans. Het bewustzijn van hun hechtingsstijl kan hen helpen bij het identificeren van stressoren en het ontwikkelen van effectieve stressmanagementstrategieën. Door de eigen behoeften en reacties beter te begrijpen kunnen gezondere copingmechanismen worden ontwikkeld en het welzijn op de werkvloer worden verbeterd.

Kortom, het bewustzijn van hechtingsstijlen is belangrijk voor leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer omdat het helpt bij effectieve communicatie, teamwerk, leiderschap, stressmanagement en welzijn.

Tips voor samenwerken

Als je weet wat je hechtingsstijl is en hoe dat van invloed kan zijn op de relatie met je collega’s en leidinggevende, kun je werken aan een betere relatie.

 • Verken je eigen hechtingsstijl: Door je bewust te zijn van je eigen hechtingsstijl, kun je beter begrijpen waarom je bepaalde gedachten en gevoelens hebt in relatie met je collega’s en leidinggevende. Dit kan je helpen om je eigen reacties beter te plaatsen en om te zien waar je verder zou kunnen ontwikkelen.
 • Maak je ontwikkelpunten bespreekbaar: Als je bijvoorbeeld merkt dat je moeite hebt om feedback te vragen of te ontvangen helpt het om dit te bespreken met je leidinggevende. Vertel wat je lastig vindt en vraag om tips of hulp.
 • Werk aan vertrouwen: Als je een angstige/ambivalente hechtingsstijl hebt, kan het helpen om te werken aan het opbouwen van vertrouwen in jezelf en anderen. Bijvoorbeeld door kleine stapjes te zetten en te ervaren dat je ook dingen kunt doen zonder de bevestiging van anderen.
 • Leer omgaan met afhankelijkheid: Als je een vermijdende hechtingsstijl hebt, kan het helpen om te leren omgaan met ‘afhankelijkheid.’ Bijvoorbeeld door te oefenen met het vragen van hulp of feedback en te ervaren dat dit niet automatisch betekent dat je afhankelijk wordt van anderen.
 • Zoek hulp als dat nodig is: Als je merkt dat je hechtingsstijl een grote invloed heeft op je werkrelaties en dat je er zelf niet goed uitkomt, kan het helpen om professionele hulp te zoeken. Een coach of therapeut kan je helpen om te werken aan je hechtingsstijl en je relaties op het werk te verbeteren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat je jouw hechtingsstijl niet zomaar kunt veranderen. Je kunt er wel in groeien en ontwikkelen. Het is een proces dat je niet alleen hoeft te doen en waarbij hulp en steun van anderen heel waardevol kan zijn. Door te werken aan de samenwerking en relaties op het werk wordt er een psychologisch veiligere werkomgeving gecreëerd die bijdraagt aan meer werkenergie en minder stress.

Neem gerust contact op als je met jouw hechtingsstijl of die van je medewerkers aan de slag wilt. Dat kan in een individueel traject, maar ook in een teamsessie of training.

MEER LEZEN OVER GEZOND WERKEN?

Hoe ga je als organisatie om met neurodiversiteit op de werkvloer?

Wat elke leidinggevende zou moeten weten over stress en herstel op de werkplek.

Published on april 10, 2024