Hoe ga je als organisatie om met neurodiversiteit op de werkvloer?

In deze blog kijken we naar de kracht van neurodiversiteit op de werkvloer. Ieder brein is uniek. Diversiteit op de werkvloer gaat immers verder dan zichtbare verschillen zoals in geslacht, etniciteit of leeftijd.
Het gaat ook over de unieke manieren waarop onze hersenen werken. Op de werkvloer wordt dit verschil in denken, communiceren en prikkels verwerken duidelijk zichtbaar. Neurodiversiteit erkent dat iedereen anders ‘bedraad’ is en dat dit kwaliteiten en uitdagingen met zich mee brengt.

Medewerkers met een neurodivergent brein verwerken informatie op een andere manier. Vaak is er bijvoorbeeld sprake van een diagnose als ADHD, ADD, autisme of dyslexie hebben, maar ook mensen die hoogbegaafd zijn of de eigenschap hoogsensitief hebben, hebben een neurodivergent brein.

Neurodivergente individuen kunnen gedijen in diverse werkomgevingen, waaronder technologie, wetenschap, creatieve industrieën en de financiële sector.

Kwaliteiten van neurodivergente medewerkers

Neurodivergente mensen gebruiken vooral hun rechterhersenhelft. Deze helft speelt een belangrijke rol bij creativiteit, out-of-the box denken, fantasie, emoties, associëren en verbanden leggen. Echter elk (neurodivergent) brein heeft zijn specifieke kwaliteiten en uitdagingen. Iemand met ADHD is niet te vergelijken met iemand met autisme of iemand met dyslexie. Het is dus belangrijk om naar de persoon te kijken en niet ‘een etiket’ te plakken op iemand. Wat zijn de bijzondere kwaliteiten van deze medewerker en hoe kunnen die het beste tot zijn recht komen.

Wist je dat 15 tot 20% van de mensen een neurodivergent brein heeft?

Niet zelden voelt de groep neurodivergenten zich minder thuis op de werkvloer en in de manier van samenwerken. Dit kan leiden tot verzuim. Werkgevers en HR-afdelingen kunnen een inclusieve omgeving creëren door rekening te houden met neurodivergentie, zonder mensen te labelen. Hoe ga je als organisatie om met neurodiversiteit op de werkvloer?

5 tips over neurodivergentie op de werkvloer

Als werkgever, HR-professional en /of leidinggevende kun je aan 5 ‘knoppen’ draaien om een ondersteunende werkomgeving te creëren zodat alle medewerkers hun unieke vaardigheden en talenten kunnen benutten binnen de organisatie.

Neurodiversiteit op de werkvloer

Tip 1 Hoeveelheid prikkels: Creëer een prikkelarme zone

Sommige mensen werken het liefst in een omgeving met wat reuring om hen heen. Voor veel neurodiverse medewerkers kan een overdaad aan prikkels juist overweldigend zijn en de concentratie verstoren. Werkgevers kunnen hierop inspelen door speciale ruimtes te creëren waar werknemers zich kunnen terugtrekken om te werken zonder afleiding. Het verminderen van achtergrondgeluid, heldere verlichting en een ergonomische werkplek kan bijdragen aan een prikkelarme omgeving die concentratie, focus en dus productiviteit bevordert.

Neurodiversiteit gaat over de verschillen in brein, geest en de zogenaamde ‘bedrading’. Dat uit zich onder andere in de manier waarop mensen denken, werken en leren.

Tip 2 Werkritme: Flexibiliteit is de sleutel

Een van de aspecten van neurodiversiteit die van invloed kan zijn op de werkprestaties is het werkritme. Sommige mensen werken graag volgens een vast schema, elke dag van 9.00 uur-17.00 uur, terwijl anderen productiever zijn met meer flexibiliteit. Werkgevers kunnen hier rekening mee houden door flexibele werkuren aan te bieden of mogelijkheden voor thuiswerken te faciliteren.

Door werknemers meer controle te geven over hun werkschema en hen te laten werken op tijdstippen die het beste bij hun natuurlijke ritme passen, zijn ze in staat beter te presteren.

Tip 3 Mate van structurering: Flexibiliteit versus structuur

Net zoals bij werkritme en mate van sturing, is de behoefte aan structurering ook afhankelijk van het individu. Sommige werknemers houden van een zeer gestructureerde werkomgeving met duidelijke richtlijnen en procedures, terwijl anderen beter presteren in een meer flexibele en creatieve omgeving waarin zij hun eigen werkwijze kunnen hanteren. Een eerste stap is dit bespreekbaar maken en samen kijken in hoeverre ieder hier zijn eigen draai aan kan geven.

Tip 4 Mate van sturing: Geef ruimte voor autonomie

Sommige mensen gedijen goed bij dagelijkse aansturing van hun leidinggevende en duidelijke kaders en instructies, terwijl anderen beter presteren bij meer autonomie en zelfsturing. Werkgevers kunnen hierop aansluiten door regelmatige check-ins en gestructureerde taken voor sommigen, tot meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor anderen. Op die manier wordt ieders potentieel beter benut.

Tip 5 Samenwerken: Waardeer diversiteit in denken

Ten slotte is samenwerken een essentieel onderdeel van het werkleven, het is zelfs zo dat we 50% meer zijn gaan overleggen en vergaderen in de afgelopen 20 jaar. Maar wat als dat je minder goed afgaat? Misschien hoeven niet alle overleggen met het hele team plaats te vinden en een goede agenda vooraf helpt mensen die suddertijd nodig hebben om zich een mening te vormen.

Werkgevers kunnen de diversiteit in denken en communiceren benutten door teams samen te stellen die verschillende perspectieven en vaardigheden in huis hebben. Zo zijn neurdivergente mensen vaak in staat om ‘out of the box’ te denken, vanuit een nieuw perspectief te kijken of problemen op creatieve wijze op te lossen. Door de kracht van neurodiversiteit te gebruiken, kunnen teams innovatiever, creatiever en effectiever worden.

Het belangrijkste is dat je met elkaar praat. Over wensen, verwachtingen en samenwerkingen. Vul niet in voor de ander. Zo creëer je samen een veilige en fijne werkomgeving.’

Aandacht voor neurodiversiteit op de werkplek draagt bij aan optimale inzet van verschillende talenten en perspectieven. Door rekening te houden met individuele behoeften op het gebied van werkritme, hoeveelheid prikkels, mate van sturing, structurering en samenwerken, kunnen organisaties een inclusieve omgeving creëren waarin alle werknemers hun talenten kunnen benutten en bijdragen aan het succes van het bedrijf.

Published on maart 7, 2024