Oorzaken van werkstress ontdekken: samen bouwen aan een gezondere organisatie

Bij BPB combineren we kennis over oorzaken van werkstress en werkdruk en amplitie om bedrijven optimaal te ondersteunen bij het bouwen aan een gezondere organisatie. Dit vraagt om een bedrijfsanalyse van de oorzaken van werkstress.

Onlangs deden we dit bij een jong ICT-bedrijf. Samen met leidinggevenden en medewerkers hebben we achterhaald welke bronnen van werkdruk en werkstress er binnen hun bedrijf spelen. Door open gesprekken en teamsessies hebben we de specifieke oorzaken van werkstress kunnen identificeren. Hierbij hebben we gebruikgemaakt van het TNO Werkdrukmodel, een waardevolle tool die inzicht biedt in de verschillende ‘knoppen’ die organisaties, leidinggevenden en medewerkers kunnen gebruiken om werkstress te voorkomen of te verminderen en tegelijkertijd werkenergie en werkplezier te vergroten.

Oorzaken van werkstress herkennen door middel van het TNO werkdrukmodel.

Stap 1: Herkennen van stresssignalen

De eerste stap is het herkennen van stresssignalen bij medewerkers.

✔ Signalen van stress bij medewerkers
Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, zoals hoofdpijn. Maar ook emotionele klachten komen veel voor, zoals spanning of angst. Bij sommige mensen verandert vooral het gedrag. Zij gaan bijvoorbeeld meer drinken of roken. Anderen krijgen juist last van cognitieve problemen, zoals moeite om zich te concentreren.

✔ Hoog of stijgend ziekteverzuim
Meer langdurig verzuim kan een signaal zijn van werkdruk. Ook meer kortdurend verzuim kan betekenen dat werknemers regelmatig moeten bijkomen van hoge werkdruk.

✔ Afnemende productiviteit of kwaliteit
Merk je dat medewerkers hun werk niet afkrijgen? Of zie je dat de kwaliteit van hun werk achteruit gaat? Dit kunnen signalen zijn van werkdruk. Door langdurige werkdruk gaan mensen bijvoorbeeld meer fouten maken. Of ze gedragen zich minder klant-vriendelijkheid of servicegericht.

✔ Slechte(re) werksfeer en moeizame samen-werking
De samenwerking binnen je organisatie kan flink lijden onder werkdruk. Dit geldt voor samenwerking tussen werknemers, maar ook tussen afdelingen en onderdelen. Werknemers die onder druk staan, zijn minder snel bereid elkaar te helpen. Ze hebben ook weinig begrip voor fouten van anderen.

Stap 2: Identificeren van oorzaken van werkstress

We spreken van werkdruk wanneer de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt. Werkdruk treedt dus op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen.

In het onderzoek bij het ICT-bedrijf droegen capaciteitsproblemen, onduidelijke taakverdelingen en gebrekkige communicatie binnen teams bij aan het probleem van de ervaren werkdruk. Samen met een verminderde autonomie als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur ontstond er een disbalans tussen taakbelasting en regelmogelijkheden. Binnen de organisatie was er bovendien een cultuur ontstaan waarin hard werken voor de klant centraal stond, terwijl het nemen van pauzes en het creëren van herstelmomenten tijdens het werk ongebruikelijk waren.

Met een beter inzicht in de oorzaken van de ervaren werkdruk verstrekken we de organisatie aanbevelingen ter verbetering van het welzijn van de medewerkers.

Bij BPB geloven we in veerkrachtig leven en werken van alle medewerkers. Door inzichten die een organisatie verkrijgt over de bronnen van werkdruk en stress kan een belangrijke stap worden gezet in de richting van positieve verandering en meer welzijn. We bouwen graag mee aan een gezondere werkplek.

Published on september 27, 2023