Subsidie voor gezond, veilig en vitaal werken

Bedrijven kunnen nu subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden in hun organisatie vergroten. Subsidie kan ondermeer worden aangevraagd voor het thema “Gezond, veilig en vitaal werken’.

Gezond, veilig en vitaal werken

Met het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken wordt bedoeld:

 • Voorkomen dat werkomstandigheden een risico voor de gezondheid vormen door het aanpakken van zware werkomstandigheden. Zoals bijvoorbeeld: het werken in de nacht; extreme onregelmatigheid, permanente beschikbaarheid, werken met gevaarlijke stoffen of blootstelling aan andere omgevingsrisico’s en fysieke belastende werkzaamheden.
 • Alertheid, aandacht en interventies voor factoren in het werk die stress kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld: hoge werkdruk, emotioneel belastend werk (bijvoorbeeld; werk met lastige klanten), arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten- agressie en geweld en disbalans in privé/werk.
 • Activiteiten gericht op behoud van de gezondheid en het werkplezier door factoren die de inzetbaarheid van werkenden van alle leeftijden kunnen schaden, vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
 • Het stimuleren en bevorderen van de bewustwording van werkenden om te werken aan hun eigen veiligheid, vitaliteit, werk­ en privé­balans, veerkracht, gezonde leefstijl en werkplezier. Daarnaast hen ook de mogelijkheid bieden om de benodigde invloed hiervoor te hebben op hun werksituatie.
Hoe duurzame inzetbaarheid vergroten op jouw werkplek. Door middel van aanvragen subsidie voor gezond, veilig en vitaal werken.

De subsidieregeling benoemt voor welke projectactiviteiten subsidie kan worden aangevraagd. Hierbij is van belang dat de activiteiten aansluiten op de voor de subsidie vereiste bedrijfsanalyse.

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden van projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • Ontwikkelen en inrichten van een preventief programma om gezondheidsklachten, zoals burn­out en voortijdige uitval te voorkomen.
 • Workshops bewustwording van het verband tussen iemands leefstijl, werkplezier, fysieke belasting, stress en gedrag, en iemands duurzame inzetbaarheid.
 • Ontwikkelen en inrichten van pilots voor het anders organiseren van werk om werkstress aan te pakken en het werk efficiënter te organiseren.
 • Inzet van een burnout­-, leefstijl-­, beweeg­- en/of budgetcoach.

Praktische info

 1. De subsidie is voor arbeidsorganisaties (bedrijven en stichtingen) voor projecten die duurzame inzetbaarheid van hun werkenden vergroten.
 2. Minimaal aan te vragen subsidiebedrag: 75.000 euro.
 3. Aan te vragen van 1 september tot en met 30 november 2023.
 4. De eerste stap is het opstellen van een bedrijfsanalyse, dat is tevens de basis voor de tweede stap, een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. 

Wij denken graag mee vanuit onze kennis en ervaring hoe je duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie kunt vergroten. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ben je nieuwsgierig naar onze programma’s die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, kijk dan verder op onze site.

Published on september 26, 2023