Leiding geven aan zelforganisatie. Een paradox? | Veronique Kilian

Het boek ‘Leiding geven aan zelforganisatie. Een paradox?’ biedt een complete kijk op de reis van een organisatie van hiërarchie naar zelforganisatie. Rijk aan inspirerende voorbeelden en concrete handvatten. Het boek geeft directie en management inzicht in de elementen van zelforganisatie, waar elke leidinggevende mee aan de slag kan. Maar bovenal beschrijft het de cruciale (voorbeeld)rol van de leidinggevende in het gehele veranderingsproces. Zoals Kilian steeds herhaalt: zelforganisatie van teams betekent niet dat het management achterover kan leunen. Er is actieve motivatie, inspiratie en een voorbeeldrol vanuit het management voor nodig. En een lange adem.

Zelforganisatie en vitale medewerkers
In een wereld waarin steeds meer medewerkers burn-out dreigen te raken, is dit boek een schot in de roos. Steeds meer organisaties hebben aandacht voor het vergroten van de vitaliteit en het werkplezier van hun medewerkers. Leidinggevenden gaan er echter vanuit dat hier een eigen verantwoordelijkheid van de medewerker ligt. Ze bieden soms wel de faciliteiten, maar begeleiden de medewerkers hier vaak niet in. Kilian benadrukt in haar boek de rol van de leidinggevende die medewerkers heeft om te schakelen in de paradox tussen loslaten en ondersteunen in de ontwikkeling naar meer vitaliteit en geluk in het werk.

Zelfreflectie is hier een belangrijk onderdeel van. Voor zelfreflectie is het een noodzakelijke voorwaarde dat medewerkers zich veilig voelen om zich uit te spreken en hun behoeften en gevoelens kenbaar maken. En dat ze nadenken over hun eigen rol, groei en werkgeluk. De leidinggevende heeft de taak om dit proces naar zelfreflectie te faciliteren. Belangrijk hierin zijn de goede vragen stellen en oprecht luisteren naar wat de medewerker bezig houdt, zowel in het werk als privé. Alleen met zelfreflectie van medewerkers kan zelforganisatie slagen. In een boek is hiervan een casus opgenomen met een succesvol praktijkvoorbeeld. Deze organisatie krijgt tevens veel prijzen als beste werkgever.

De zelforganisatie zoals beschreven door Kilian doet een beroep op leidinggevenden en benadrukt de cultuurverandering die in de gehele organisatie nodig is. Naar mijn idee een ontbrekende schakel in het streven naar gelukkige en vitale werknemers. Zou zelforganisatie, mits goed uitgevoerd, daarmee kunnen bijdragen aan vermindering van het aantal burnouts?

Veel leesplezier!

Miranda ten Brink, coach

Published on september 20, 2022