Herstellen van stressklachten en burn-out

Herstellen van stressklachten en burn-out

Onze multidisciplinaire maatwerktrajecten naar duurzaam herstel van stressklachten en burn-out bestaan uit coaching en interventies voor neuro-hormonaal herstel en lichaamsgerichte diepte ontspanning, voeding, adem, mindfulness en/of yoga.

We maken een programma op maat afhankelijk van de aard en ernst van de stressklachten. We focussen op fysiek, fysiologisch en mentaal herstel. We gebruiken ons Werkenergiemodel als basis.

De focus ligt op fysiek en fysiologisch herstel, bewustwording en zelfinzicht. We werken samen met de werkgever en stemmen af met de leidinggevende /HR in een drie- of viergesprek.

Vanzelfsprekend werken we in geval van verzuim toe naar re-integratie. Waar nodig stemmen we met de bedrijfsarts af.

Wat kun je verwachten?

Na een intake maken we een plan van aanpak en een offerte voor de werkgever. Dit wordt eerst met de cliënt/medewerker besproken en afgestemd.

De inhoud van het plan is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Is er sprake van beginnende stressklachten dan is een preventieprogramma passend. Bij (langdurige) stressklachten of burnout met verzuim wordt een zwaarder programma samengesteld. Alles voor duurzaam herstel.

Wij staan voor persoonlijke begeleiding op maat zonder wachttijden met één aanspreekpunt voor de werkgever.

Onze visie op de aanpak van stressklachten

Wij werken volgens de CSR®-methode (Chronische Stress Reversal) voor duurzaam herstel:

Fase 1: stoppen met roofbouw en bevorderen van het herstelvermogen;
Fase 2: opbouw vitaliteit en verbetering zelfmanagement;
Fase 3: verdere opbouw conditie en (sociale)re-integratie (Spoor 1).

Wat ons kenmerkt

  • focus op duurzaam gezond zelfmanagement;
  • multidisciplinair maatwerk met een mentale én fysieke aanpak;
  • één aanspreekpunt voor de werkgever;
  • intake binnen 7 werkdagen;
  • start begeleiding binnen 7 werkdagen na akkoord offerte;
  • rapportages aan werkgever en bedrijfsarts.

Wij staan voor persoonlijke begeleiding op maat zonder wachttijden met één aanspreekpunt voor de werkgever.

De kosten

Na de intake maken wij in overleg met de medewerker een plan van aanpak en een offerte voor de werkgever. Het traject dat wij aanbieden is niet-verzekerde zorg. Na goedkeuring door de werkgever wordt het traject onmiddellijk gestart.

Sommige werkgevers hebben overeenkomsten met zorgverzekeraars die onze diensten vergoeden. Bedrijven die zijn aangesloten bij Menzis kunnen hun vitaliteitsbudget besteden bij BPB.