Kies voor jezelf | Emma Reed Turrell

Of ik een korte boekrecensie wil schrijven over ‘Kies voor jezelf’? Ja, tuurlijk!

‘Kies voor jezelf’ is een fantastisch boek voor peoplepleasers. Emma Reed Turrell legt helder uit wat er gebeurt in jouw relatie met de ander, wanneer jij vooral bezig bent met aan de behoeften en verwachtingen van anderen te voldoen. Daarbij je eigen behoeften negerend. Gaandeweg wordt duidelijk dat je dit vooral doet om je eigen angsten uit de weg te gaan en dat het een patroon is dat tussen ouder en kind is ontstaan. Emma Reed Turrell geeft herkenbare voorbeelden en stelt vragen die je in staat stellen om na te gaan hoe dat voor jou werkt. Daarbij laat ze zien dat er verschillende soorten pleasers zijn en dat jouw pleasegedrag dat je gebruikte als kind, zich in verschillende soorten volwassen relaties herhaalt: in vriendschappen, de partner- en werkrelatie en in het ouderschap. De weg naar minder pleasen en vaker ‘ja’ zeggen tegen jezelf, zit hem in een volwassen houding die de eigen behoeften serieus neemt en accepteert wat de gevolgen daarvan zijn in je relaties met anderen. En hoewel een negatieve reactie van de ander de grootste angst is van een peoplepleaser, levert het uiteindelijk minder teleurstelling en een oprechte verbinding met jezelf en anderen op.

Eerlijk toegegeven, het antwoord op de vraag om deze korte boekrecensie te schrijven is deels ingegeven door mijn oude pleasegedrag ;). Maar zonder dit boek, had ik dat niet ingezien. Ik ben blij dat ik de inzichten en tools nu heb om vaker voor mezelf te kiezen, en dat gun ik andere peoplepleasers ook.

Veel leesplezier!

Miranda ten Brink, coach

Published on juli 18, 2022