Verzuimpreventie

Trainingen en workshops, burnout preventie en begeleiding

Workshops over verzuimpreventie

Menselijk kapitaal is een van de meest onderscheidende factoren voor het succes van een organisatie. Het welbevinden van medewerkers is hiervoor van essentieel belang. De eisen die het werk stelt doen veelal een groot beroep op de mentale gezondheid en veerkracht van medewerkers. Langdurige stress heeft invloed op goed functioneren en kan uiteindelijk leiden tot verzuim door een burn-out. Een burn-out raakt in de eerste plaats de werknemer, maar ook op het werk kan dit leiden tot extra werkdruk bij collega’s. Als leidinggevende word je steeds meer geconfronteerd met werknemers die uitvallen met stressklachten en burn-out. Dit betekent ook dat moet worden gezocht naar vervanging, zorg voor de achtergebleven werknemers, mogelijk productieverlies en extra kosten.
Daarom doen werkgevers er goed aan om stressklachten bij hun medewerkers tijdig te signaleren en de juiste aanpak en waar nodig begeleiding te bieden. Stressklachten ontstaan meestal niet alleen door de werkomstandigheden. Het is een combinatie van persoonlijkheid, persoonlijke geschiedenis en een langdurige disbalans tussen energiegevers en -nemers op het werk en privé waardoor iemand neurohormonaal ontregeld raakt.

Van werkdruk naar stress

Werkdruk ontstaat als een werknemer niet kan voldoen aan de eisen die het werk aan hem stelt. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer te weinig tijd heeft om zijn werk af te krijgen of onmogelijk het gewenste resultaat kan halen. De balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer is dan verstoord.
Tijdelijk te hard werken hoeft geen probleem te zijn, als na een korte periode van hoge werkdruk er weer een gezonde balans ontstaat. 
Werkdruk is een belangrijke factor voor de mate van plezier in het werk. De omgeving, de band met collega’s en het gevoel gewaardeerd te worden hebben veel invloed op werkplezier.
Een te hoge werkdruk kan werkstress veroorzaken. Stress is niet ongezond. We hebben het nodig om te functioneren. Pas als er tegenover stress langdurig onvoldoende herstel plaatsvindt, bijvoorbeeld door slecht slapen, geen pauzes, onvoldoende ontspanning, dan wordt stress een probleem. Er ontstaan lichamelijke en/of psychische klachten waardoor de medewerker niet meer in staat is om zijn werk goed uit te voeren. Langdurige stres kan leiden tot ziekteverzuim.

Preventie

Helaas krijgen steeds meer mensen te maken met chronische stressklachten. Daarom is het voor werkgevers waardevol om zich te richten op preventie. Preventie kan bijdragen aan het behouden van vitale werknemers en het verlagen van verzuimkosten.
Burnout Preventie & Begeleiding zet zich niet alleen in om mensen met stressklachten of een burn-out te begeleiden, maar wordt ook veelvuldig ingezet bij stresspreventieprogramma’s. We zijn partner van werkgevers in het versterken van het welbevinden en het functioneren van medewerkers. 
Met onze incompany programma’s bieden we workshops en trainingen voor zowel leidinggevenden als werknemers. Op deze manier dragen we bij aan het behouden van het mentale kapitaal van de organisatie en vitale werknemers.

Meer leren over verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen, daarom geloven we sterk in het effect van workshops en trainingen over verzuimpreventie zowel voor leidinggevenden als werknemers.

Leidinggevenden mogen meer leren over werkdruk en stress. Hoe signaleer jij als leidinggevende risico’s bij je medewerkers en wat doe je als je ziet dat een medewerker niet goed in zijn vel zit? Zelfkennis is een voorwaarde voor leiderschap. Hoe ga jij als leidinggevende om met je eigen werkdruk? En wat betekent werkplezier voor jou? Deze en andere thema’s komen aan bod in onze programma’s.

De workshops en trainingen zijn gericht op het vergroten van veerkracht en werkplezier, waardoor men beter leert omgaan met periodes van spanning en (werk)druk om verzuim te voorkomen. Alles voor veerkrachtig leven en werken.

Heb je een vraag?

velden met * zijn verplicht